RoadAssist Ultimo Fleet Management

Software voor Fleetmanagement

 OF BEL 050 - 537 59 59

Fleet Management & Total Cost of Ownership

Zonder Fleet Management software is het moeilijk inzicht te krijgen in de totale kosten van elk van uw voertuigen. RoadAssist biedt u toegang tot het online software pakket Fleet Management van Ultimo. Dit softwarepakket voor wagenparkbeheer geeft u zicht op de Total Cost of Ownership (TCO).

Met Ultimo Fleet Management kunt u:

  • Alle elementen van uw wagenpark of vloot registreren
  • Minimale stilstand realiseren door het plannen van afhandeling van storingsonderhoud, periodiek onderhoud en schades
  • Uw wagenpark in de juiste staat houden door inzicht in schades en gebreken
  • Inzicht en overzicht verkrijgen van alle verzekeringen en contracten, gekoppeld aan voertuig of object
  • Een optimale vervangingsplanning opstellen door het in kaart brengen van afschrijvings- en vervangingskosten

Ultimo Fleet Management Software

“De Ultimo fleetmanagement
software heeft de
efficiency in onze
financiën sterk verbeterd.”

Modules die u in Fleet management aantreft

Objectenbeheer

In het Objectenbeheer legt u de gewenste transportmiddelen vast, inclusief details. Met werkorderbeheer plant u werkzaamheden in en registreert u de uren en materiaalverbruik. Eventuele gebrenken aan het voertuig, kunnen meteen worden meegenomen in de planning. Periodiek onderhoud plant u in op basis van meterstanden, tijdsintervallen (APK) etc.

Schadebeheer

Met behulp van de informatie die u vastlegt, kunt u oorzaken en eventuele patronen achterhalen en waar mogelijk de oorzaken proberen weg te nemen. U registreert geschatte en werkelijke bedragen en opbrengsten, bestuurder, verzekeraar, periodes etc. U kunt diverse zaakschades melden en afhandelen en tevens direct aan een werkopdracht koppelen.

Afschrijving en vervanging

Door financiële gegevens vast te leggen over vervangingstermijnen van objecten is het mogelijk am jaarlijkse vervangingsinvesteringen te begroten. Ook krijgtu zo inzage in de middelen die voor lange en middellange termijn noodzakelijk zijn voor eventuele vervangingen. Afschrijving per maand worden berekend op basis van aanschafwaarde gedeeld door afschrijftermijnen.

Contracten

In deze module legt u de contractomschrijving, leverancier,dossiernurnrner, looptijd, opzegtermijn, Contractkosten, aantal leveranciers en een beschrijving van de inhoud vast. Het is vervolgens eenvoudig om een relatie te maken tussen een object en contract en eventueel daaraan gekoppeld onderhoudsmodel.

Verzekeringen

Ultimo Fleet Management biedt u de mogelijkheid om afgesloten verzekeringen van uw vloten, voertuigen en uitrustingen vast te leggen en te beheren. De verzekeringen kunt u relateren aan elk gewens object en/of schade indien van toepassing. Een overzicht van de schademeldingen die onder dekking van verzekeraar X vallen is eenvoudig op te roepen.

Financiën en rapportage

Gegevens over binnengekomen facturen kunnen in Ultimo Fleet Management worden beheerd. In het kader van Fleet Management gaat het daarbij om facturen die betrekking hebben op het beheer van uw wagenpark. Denk bijvoorbeeld aan facturen van onderhoudswerkzaamheden, verzekeringskosten, schoonmaakwerkzaamheden en verbruiksartikelen als olie en banden.